sophora

SZKÓŁKA ROŚLIN OZDOBNYCH

Picea Pungens 'Brynek' Picea pungens 'Brynek'

Profesjonalnym rozmnażaniem roślin zajmuję się od kilkunastu lat. Już w 1983 roku, wysiewając nasiona Picea pungens 'Glauca', uzyskałem siewkę o nietypowych cechach.

Obecnie roślina mateczna Picea pungens 'Brynek' (okaz prawie 30-letni), posiada wymiary 1,30 m szerokości i 0,90 m wysokości. Tak zaczęła się moja pasja.
Specjalizuję się przede wszystkim w rozmnażaniu generatywnym i wegetatywnym roślin oryginalnych, rzadkich i ciekawych. W ofercie znajdą Państwo również - poza roślinami popularnymi  i pospolitymi, odmiany nowe charakteryzujące się trwałymi cechami, które uzyskałem w wyniku własnej hodowli i selekcji (oznaczone Nowość). Ze względu na kolekcyjny charakter niektórych odmian, część z nich mnożona jest w niewielkich-ograniczonych ilościach (oznaczono Rzadki okaz lub Nowość).

Prowadzę sprzedaż detaliczną i hurtową tzw. młodzieży i materiału dorosłego, wyłącznie w pojemnikach, od poniedziałku do soboty (z wyłączeniem niedziel i świąt) w godzinach od 8.00-18.00, w soboty od  8.00-15.00. W najbliższej perspektywie czasowej będzie istniała możliwość zapoznania się z odmianami mnożonymi w szkółce i zwiedzenia powstającego mini arboretum. Nie prowadzę sprzedaży wysyłkowej.

Ze względu na często występujące nieścisłości dotyczące rozmiarów do jakich dorastają rośliny, przyjąłem następujące kryteria wymiarowe (szerokość i wysokość) - oczywiście w optymalnych warunkach środowiskowych (gleba, nasłonecznienie itp.):
M - Miniatura (rozmiary rośliny w wieku 10 lat nie przekraczają 0,50m)
K -  Karzeł     (rozmiar rośliny w wieku 10 lat waha się pomiędzy 0,50m-1,50m)
P - Pośredni  (rozmiar rośliny w wieku 10 lat waha się pomiędzy 1,50m-3,00m)
D – Duży     (rozmiar typowy dla gatunku, w wieku 10 lat roślina przekracza 3,00m)

W katalogu spotkają się Państwo również z określeniem odmiana „Bizarna” - B (brak odpowiednika w języku polskim, w tłumaczeniu - dziwaczna, cudaczna). Są to rośliny o cechach trudnych do klasyfikacji- oryginały pod względem np. tempa wzrostu czy cech wizualnych.

Oznaczenia występujące w ofercie:
Pa – roślina w formie piennej szczepiona na wysokości …
C-1, 2, 3...- doniczka okrągła o pojemności 1, 2, 3... litry
P-9, 11, 13...- doniczka kwadratowa o wymiarach 9x9 cm, 11x11 cm...
Rzadki okaz - roślina kolekcyjna, mnożona w ograniczonej ilości
Nowość - odmiana nowa, własnej hodowli-selekcji

UWAGA: Katalog roślin, a w szczególności ilość rozmnożonego materiału ulega zmianom. W zwiazku z tym Osoby zainteresowane zakupem rzadkich gatunków/odmian proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub pocztą e-mail.

Pozdrawiam i Zapraszam
Sławomir Skórka